Kaj moram paziti ob nakupu klima naprave?

nakup klima naprave

Potreba po svežem hladnem zraku v vročih dneh je najpogostejši razlog za nakup klimatske naprave v vročih poletnih dneh. Inverter modele klimatskih naprav pa lahko uporabljamo med prehodnjim obdobjem ali celo za alternativo primarnega zimskega ogrevanja.

Moč klimatske naprave je podana v vatih ali kilovatih ( v katalogu jih bomo našli označene z enoto W, kW). Ta podatek je lahko zavajujoč, saj si ga bralec interpretira narobe in lahkozamenja porabo naprave z zmogljivostjo.

Kako naj izberem ustrezno zmogljivost klimatske naprave?
Ob predpostavki normalne izolacije, lahko na to vprašanje odgovorimo s preprosto tabele v kateri je izražena prostornina sobe z močjo naprave.

Prostornina soba (m3) Hladilna moč (kW)
50 2,0
70 2,6
100 3,7
130 5,0
170 6,0
200 7,0

Moč ogrevanja klimatske naprave je vsota energije iz okolja ter energije, ki je potrebna za to, da poganja kompresor. Zmogljivost ogrevanja je 3-krat večja kot sama poraba energije. Npr. Klimatska naprava potrebuje za svoje delovanje 1kW energije, vendar spusti nazaj v okolje cca 3kW energije (hladen ali topel zrak). V primerjavi s tradicionalnim ogrevanjem je ogrevanje s klimatsko napravo med 3 in 5-krat bolj varčno pri porabi energije.

Primer energijske nalepke Mitsubishi Electric klima naprave
Primer energijske nalepke Mitsubishi Electric klima naprave

Hrupnost naprave nam pove kolikšna je glasnost delovanja zunaj ali znotraj klimatske naprave. Jakost zvoka je izražena v decibelih (dB) in je podatek, ki se ga pogosto spregleda pri nakupu. Jaskot zvoka naprave med delovanjem lahko najdete na energijski nalepki.
Območje delovanje hlajenja pove informacijo o razponu delovanju hlajenja prostora naprave glede na zunanjo temperature.

Območje delovanja ogrevanje pove informacijo o razponu delovanju ogrevanje naprave glede na zunanjo temperature.

Energetska učinkovitost je prikazana na energetski nalepki, ki mora biti zakonsko prilepljena na vsaki klima napravi, ki je bila kupljena po 1. januarju 2013. Ocena energijskega razreda je sorazmerno povezana s porabljeno energijo naprave. Razpon lestvica energijskega razreda je med A +++ ter D. Vsak razred je zaradi preglednosti označen s svojo barvo. Kategorija A+++ pomeni, da naprava spade med najbolj učinkovitejše in s tem povezana je tudi višja ocena SCOP ter SEER. Za klimatske naprave z energijskim razredom A+++ velja, da spadajo med najbolj ekonomično naprave na trgu.

Pri izbiri klimatske naprave moramo biti pazljivi tudi na ostale dejavnike. Kot že omenjeno. pozanimati se moramo glede velikosti prostora, ki ga želimo ohladiti ali ogrevati, debelino izolacije stene in stropa, velikost ter prepustnost oken v prostoru ter povprečno število oseb, ki se gibljejo v prostoru.

Sezonska učinkovitost je nova metoda za merjenje učinkovitosti ogrevanja in hlajenja klimatskih naprav. Sezonska učinkovitost, za razliko od nominalne učinkovitosti (predhodnik oznake učinkovitosti) bolje odraža dejansko uspešnost klimatske naprave za ohlajevanje ter ogrevanje prostorov preko celotne sezone.

SEER (koeficient gospodarnosti) izraža vrednost sezonske energetske učinkovitosti pri hlajenju. Večje število SEER, večja učinkovitost.

SCOP (sezonski koeficient učinkovitosti) izraža razmerje med količino porabljene in sproščene energije. Večje kot je število SCOP, več toplote oz energije se sporosti v okolje kot je naprava porabila za svoje delovanje.

Letna poraba energije je poraba energije na leto, in je izražena v kWh. Predstavlja delež letne uspešnosti klimatske naprave SEER ali SCOP glede podnebno cono. V Evropi, pri čemer se upoštevajo vse tri podnebne cone je velja naslednja oznaka – zmerno (zelena barva), hladno (modra) in vroče podnebje (rdeče).