Opis storitve Cena
Osnovna montaža do 4,3kW 235 + DDV
Osnovna montaža1 4,3 kW do 6,00 kW 265 + DDV
Osnovna montaža stenske naprave od 6,00 kW do 8,00 kW 295 + DDV
Montaža multi split stenske enote do 4,3 kW 235+ DDV
Montaža kasetne enote do 4,3 kW 255 + DDV
Montaža multi split kasetne enote do 4,3 kW 285+ DDV
Montaža multi split kasetne enote do 5,0 kW 315 + DDV
Priklop klima naprave2 na obstoječo instalacijo 155 + DDV
Dobava in namestitev PVC okrasnih kanalov 15 EUR/m + DDV
Dodatni preboj 30EUR + DDV
Preboj v armiran beton Obračun glede na zahtevnost
Montaža, električna vezava in zagon kondenčne črpalke 5m inst. 35EUR + DDV
Demontaža klimatske naprave 45EUR + DDV
Izolacija cevi (brez materiala) 14EUR + DDV / tekoči meter
Izolacija cevi (z materialom) 29 + DDV / tekoči meter
Stenski nosilci (Dimenzija 46,5 cm) standardni 25 + DDV
Stenski nosilci (Dimenzija 55 cm) daljši 35 + DDV
Stenski nosilci (Dimenzija 62 cm) Za pod fasado 45 + DDV
Strešni nosilec  (Dimenzija 42 cm) Strešni nosilci 55 + DDV
Talni nosilec AP BEL (Dimenzije 45 cm) 25,00 EUR + DDV
Lovilec kondenza ( 790x390x30) Kondenčna posoda zun. en. 60,00€ + DDV
Samoregulirni grelni kabel 2m 100EUR + DDV
Režijska ura (60 min) 49EUR + DDV
Dodatek za delo na višini (višina montaže > 4m) 88EUR + DDV
Popravljanje predinstalacije do 1h 80EUR + DDV

1. Osnovna montaža

Montaža klima naprave zajema enkratni preboj skozi lahko steno širine 40cm, dobava in nadometna montaža bakrenih cevi do dolžine 4m, priklop instalacije za napajanje klimatskega sistema, dobava in montaža cevi za odvod kondenza, vakumiranje sistema ter zagon s preizkusnim delovanjem. V kolikor montaža presega zgoraj opisane postavke, se obračunajo dodatni stroški po naprej veljavnem ceniku. Izvajanje montaže na višini do 4m.
Garancija na opravljeno montažo ter pripadajoč montažni material je 1 leto od dneva opravljene storitve.

2. Priklop klima naprave na obstoječo instalacijo

Cena montaže klimatske naprave vsebuje vakumiranje sistema in priklop naprave na obstoječo instalacijo. V primeru instalacija ni pripravljena ustrezno oz. so potrebne dodelave, se storitve obračunajo dodatni stroški po naprej veljavnem ceniku.